Rapport d’audit effectué par la Cour des comptes

Miantsa Andriamanantena, Responsable communication ONG Ivorary, partenaire de mise en œuvre du projet STEF, "Certaines irrégularités par rapport aux aides ...
Lire La Suite…

MAMPIKONY : FOKONOLONA NAIDITRA AMPONJA VOKATRY NY FANENJEHANA NOHON’NY ADY TANY

Nanomboka ny 18 Janoary 2022 teo dia miafina anaty ala ny ankamaroan’ny olona ao anatin’ny fokontany 10 ao amin’ny distrikan’ny ...
Lire La Suite…

GESTION DES FONDS COVID19 : L’URGENCE NE JUSTIFIE PAS TOUT

Rappel des faits : Le ministère de la Justice a publié sur sa page Facebook le rapport d’audit de la ...
Lire La Suite…

FITANTANANA ARA- BOLA COVID-19 :TSY AFA-MANAMARINA NY REHETRA NY FAHAMEHANA

Fampatsahivana ny zava-misy: Namoaka ny tatitry ny fitsirihana ny fitantanam-bola natokana hiadina amin’ny Covid-19 izay nataon’ny fitsarana misahana ny kaonty ...
Lire La Suite…

Aza enjehina fa arovy ireo mpampaneno lakolosy!

Izahay, fikambanan’ny firaisamponimpirenena manao sonia izao fanambarana izao, dia manohana an'i Ramasomanana Ravo Nambinina ary manao antso avo amin’ny manam-pahefana ...
Lire La Suite…

Alerte ! Protégez les lanceurs d’alerte au lieu de les accuser.

Communiqué Nous, Organisations de la Société Civile OSC signataires de ce communiqué, soutenons le dénonciateur Ramasomanana Ravo Nambinina et exhortons ...
Lire La Suite…

Fametrahana sy fanapariahana ny PLF2022 : Fanamarihana sy Fitakiana avy amin’ny Firaisamonim-pirenena

Ny Fehezan-dalàna mifehy ny tetibolam-panjakana « LOLF » laharana 2004-007 ny 26 Jolay 2004 mamaritra ny Lalàna mifehy ny tetibolam-panjakana ...
Lire La Suite…

Dépôt du PLF 2022 et des précédents : Mise au point nécessaire par la société civile

La Loi Organique de la Loi de Finances (LOLF) numéro 2004-007 du 26 Juillet 2004 qui régit notamment les Lois ...
Lire La Suite…

RY GOVERNEMANTA MALAGASY, AMPY IZAY NY TSY FANARAHAN-DALANA MIVERIMBERINA MOMBA NY FAHATARANA AMIN’NY FAMETRAHANA NY VOLAVOLAN-DALANA MAHAKASIKA NY TETIBOLA

Araky ny voasoratra ao amin’ny andiany faha -11 ao amin’ny Lalàmpanorenana, ny olompirenena dia « Manan-jo hahalala ny vaovao.” Noho ...
Lire La Suite…

GOUVERNEMENT DE MADAGASCAR, CESSEZ L’ILLEGALITE DANS LES RETARDS RECURRENTS DU DEPOT DES PLF

L’article 11 de la Constitution dispose que « tout individu a droit à l’information ». Parmi les principes fondamentaux de ...
Lire La Suite…