Fametrahana sy fanapariahana ny PLF2022 : Fanamarihana sy Fitakiana avy amin’ny Firaisamonim-pirenena

Ny Fehezan-dalàna mifehy ny tetibolam-panjakana « LOLF » laharana 2004-007 ny 26 Jolay 2004 mamaritra ny Lalàna mifehy ny tetibolam-panjakana dia manambara fa, ny volavolan-dalàna mifehy ny tetibolam-panjakana hoan'ny taona hoavy, miaraka amin'ireo…

Continuer la lecture Fametrahana sy fanapariahana ny PLF2022 : Fanamarihana sy Fitakiana avy amin’ny Firaisamonim-pirenena

RY GOVERNEMANTA MALAGASY, AMPY IZAY NY TSY FANARAHAN-DALANA MIVERIMBERINA MOMBA NY FAHATARANA AMIN’NY FAMETRAHANA NY VOLAVOLAN-DALANA MAHAKASIKA NY TETIBOLA

Araky ny voasoratra ao amin’ny andiany faha -11 ao amin’ny Lalàmpanorenana, ny olompirenena dia « Manan-jo hahalala ny vaovao.” Noho izany zo fototra izany, ny firaisamonim-pirenena izay misehatra eo anivon’ny…

Continuer la lecture RY GOVERNEMANTA MALAGASY, AMPY IZAY NY TSY FANARAHAN-DALANA MIVERIMBERINA MOMBA NY FAHATARANA AMIN’NY FAMETRAHANA NY VOLAVOLAN-DALANA MAHAKASIKA NY TETIBOLA

GOUVERNEMENT DE MADAGASCAR, CESSEZ L’ILLEGALITE DANS LES RETARDS RECURRENTS DU DEPOT DES PLF

L’article 11 de la Constitution dispose que « tout individu a droit à l’information ». Parmi les principes fondamentaux de l’accès à l’information, nous, organisations de la société civile (OSCs)…

Continuer la lecture GOUVERNEMENT DE MADAGASCAR, CESSEZ L’ILLEGALITE DANS LES RETARDS RECURRENTS DU DEPOT DES PLF

“Omeo anay ny vaovao marina”

Kiala Mirana, lauréate de la deuxième vague du concours d’éloquence Havoria  « A qui appartient Madagascar… aux dirigeants, à nous, les dirigés ? Si non, à qui ? Et comment ... Mais nous, ici, nous mourons……

Continuer la lecture “Omeo anay ny vaovao marina”