Tsy ekena ny fanaovana tsindry ireo Fokonolona sy ireo VOI izay manao ny aina tsy ho zavatra ho fiarovana ny Tontolo iainana ho tombotsoa iombonana, tsy rariny ny fitsaràna ny raharaha tontolo iainana.

Izahay Firaisamonimpirenena izay mikambana ao amin’ny Hetsika ROHY dia manao izao fanambarana izao : Ny Fiarovana ny Tontolo Iainana dia andraikitry ny rehetra ary ny Fanjakana dia manome lanja ireo…

Continuer la lecture Tsy ekena ny fanaovana tsindry ireo Fokonolona sy ireo VOI izay manao ny aina tsy ho zavatra ho fiarovana ny Tontolo iainana ho tombotsoa iombonana, tsy rariny ny fitsaràna ny raharaha tontolo iainana.