NY FAHALALAHANA HITENY SY HANEHO HEVITRA: ZO ANTOKY NY FIAINANTSIKA

Ny 21 Jolay 2022, nisy tanora olompirenena naneho ny tsy fankasitrahany ny Fitondrana ankehitriny ka nanao fihetsika “ankihibe ambany” rehefa nandalo ireo fiara mitandahatra mitondra ny Filoham-pirenena. Izany dia nitarika…

Continuer la lecture NY FAHALALAHANA HITENY SY HANEHO HEVITRA: ZO ANTOKY NY FIAINANTSIKA

MAMPIKONY : FOKONOLONA NAIDITRA AMPONJA VOKATRY NY FANENJEHANA NOHON’NY ADY TANY

Nanomboka ny 18 Janoary 2022 teo dia miafina anaty ala ny ankamaroan’ny olona ao anatin’ny fokontany 10 ao amin’ny distrikan’ny Mampikony sy Port Bergé izay mampiasa ny tany atao hoe…

Continuer la lecture MAMPIKONY : FOKONOLONA NAIDITRA AMPONJA VOKATRY NY FANENJEHANA NOHON’NY ADY TANY

Fametrahana sy fanapariahana ny PLF2022 : Fanamarihana sy Fitakiana avy amin’ny Firaisamonim-pirenena

Ny Fehezan-dalàna mifehy ny tetibolam-panjakana « LOLF » laharana 2004-007 ny 26 Jolay 2004 mamaritra ny Lalàna mifehy ny tetibolam-panjakana dia manambara fa, ny volavolan-dalàna mifehy ny tetibolam-panjakana hoan'ny taona hoavy, miaraka amin'ireo…

Continuer la lecture Fametrahana sy fanapariahana ny PLF2022 : Fanamarihana sy Fitakiana avy amin’ny Firaisamonim-pirenena

RY GOVERNEMANTA MALAGASY, AMPY IZAY NY TSY FANARAHAN-DALANA MIVERIMBERINA MOMBA NY FAHATARANA AMIN’NY FAMETRAHANA NY VOLAVOLAN-DALANA MAHAKASIKA NY TETIBOLA

Araky ny voasoratra ao amin’ny andiany faha -11 ao amin’ny Lalàmpanorenana, ny olompirenena dia « Manan-jo hahalala ny vaovao.” Noho izany zo fototra izany, ny firaisamonim-pirenena izay misehatra eo anivon’ny…

Continuer la lecture RY GOVERNEMANTA MALAGASY, AMPY IZAY NY TSY FANARAHAN-DALANA MIVERIMBERINA MOMBA NY FAHATARANA AMIN’NY FAMETRAHANA NY VOLAVOLAN-DALANA MAHAKASIKA NY TETIBOLA

GOUVERNEMENT DE MADAGASCAR, CESSEZ L’ILLEGALITE DANS LES RETARDS RECURRENTS DU DEPOT DES PLF

L’article 11 de la Constitution dispose que « tout individu a droit à l’information ». Parmi les principes fondamentaux de l’accès à l’information, nous, organisations de la société civile (OSCs)…

Continuer la lecture GOUVERNEMENT DE MADAGASCAR, CESSEZ L’ILLEGALITE DANS LES RETARDS RECURRENTS DU DEPOT DES PLF